rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 103.684.086,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.226.248,00
 • Finansal Yatırımlar 3.241.271,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.241.271,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3.241.271,00
 • Ticari Alacaklar 21.274.075,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.274.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.144.813,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.860.143,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.284.670,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.463.288,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.149.784,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 979.581,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.205.026,00
 • ARA TOPLAM 96.684.086,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.883.910,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.524,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.524,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 47.776.910,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.779.246,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.578.236,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 586.846,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 586.846,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 973.710,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 973.710,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.037.956,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 181.567.996,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.675.057,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.131.314,00
 • - Banka Kredileri 11.131.314,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.067.143,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.551.618,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.551.618,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 184.393,00
 • Diğer Borçlar 87.983,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 87.983,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.919.811,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.609.522,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 123.273,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.569,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 45.675.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.743.267,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.104,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.104,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.415.628,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 265.535,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 265.535,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.418.324,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 131.149.672,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.570.637,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.930.981,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.964.210,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.059.547,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.347,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.670.185,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.557.400,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.447.861,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.579.035,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 181.567.996,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.