FİNANS

reysas gmyo - rygyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 934.520.658,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 687.595.006,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 222.316.825,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 199.418.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.898.277,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.114.467,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.114.467,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.284.860,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 152.014,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.057.486,00
 • ARA TOPLAM 934.520.658,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.874.492.770,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 42.681.386,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 80.529.041,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.445.235.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 217.922.649,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 88.124.694,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 88.124.694,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.809.013.428,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 858.534.551,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 231.076.972,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 552.092.175,00
 • Banka Kredileri 231.076.972,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.899.648,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.899.648,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 421.176,00
 • Diğer Borçlar 35.142.234,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.810.888,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.331.346,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 424.928,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 439.365,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.038.053,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.038.053,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 858.534.551,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.665.183.799,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.634.233.110,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.280.603,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.250,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.292.005,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 601.854,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23.690.151,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.364.831,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.523.718.350,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.285.295.078,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.285.295.078,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.816.351,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 331.244,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 153.718.156,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 92.415.234,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.568.612,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.292.441.078,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.329.472.076,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.809.013.428,00

Kredi Hesaplama