FİNANS

reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 681.711.980,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 485.388.503,00
 • Finansal Yatırımlar 4.982.153,00
 • Ticari Alacaklar 105.143.995,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.678,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 105.058.317,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.993.558,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.108.391,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.885.167,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.308.406,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.895.904,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 592.155,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.407.306,00
 • ARA TOPLAM 681.711.980,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.264.208.165,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.707.647,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.707.647,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.978.515,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 72.092.480,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.248.438.526,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.854.233.225,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 715.264,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.841.168,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 46.841.168,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.201.340,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.945.920.145,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 846.599.068,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 258.797.080,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 466.602.680,00
 • Banka Kredileri 258.797.080,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.289.035,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.812.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.476.467,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.624.594,00
 • Diğer Borçlar 61.472.687,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.486.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.986.143,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.476.908,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.385.591,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.950.493,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.950.493,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 846.599.068,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.607.124.523,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.403.822.752,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.129.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 145.220,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.340.156,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.942.582,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 18.397.574,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 151.687.395,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.453.723.591,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.492.196.554,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.151.772.637,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.735.158,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 690.248,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 878.348.989,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 764.270.038,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.223.046,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -128.916.833,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 119.656.059,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 340.423.917,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.945.920.145,00

Kredi Hesaplama