FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.812.558.620,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 875.181.261,00
 • Finansal Yatırımlar 354.320.820,00
 • Ticari Alacaklar 441.829.916,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.925.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 411.904.380,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.861.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.490.800,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.370.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.563.399,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.693.755,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.627.751,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.479.954,00
 • ARA TOPLAM 1.812.558.620,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.522.846.193,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 41.159.089,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 92.845.418,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.359.364.251,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.787.791.342,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 237.952.648,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.733.445,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.335.404.813,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.156.143.710,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 418.790.135,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.266.421.545,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 168.942.558,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.863.833,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.078.725,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.298.990,00
 • Diğer Borçlar 192.570.352,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.935.306,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 172.635.046,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 288.700,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 68.933.780,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.897.650,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.897.650,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.156.143.710,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.945.587.193,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.578.620.453,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 27.320.154,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 184.955,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 207.972.847,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.127.722,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 173.845.125,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 131.488.784,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.101.730.903,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.233.673.910,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.762.366.853,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 260.785.109,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1.634.614,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.933.671.840,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.934.939.623,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.598.712,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -225.577.461,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 493.047.885,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 471.307.057,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.335.404.813,00

Kredi Hesaplama