FİNANS

reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 569.808.574,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 418.884.555,00
 • Finansal Yatırımlar 266.947,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 266.947,00
 • Ticari Alacaklar 85.905.857,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.174.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.730.861,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.437.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.754.615,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.683.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.682.302,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.279.676,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.433.607,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.917.661,00
 • ARA TOPLAM 569.808.574,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.117.885.123,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.140.065,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.140.065,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.773.907,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 31.509.600,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.122.983.890,00
 • Maddi Duran Varlıklar 919.063.661,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.101,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.344.899,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.344.899,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.687.693.697,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 892.022.721,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 229.085.272,00
 • - Banka Kredileri 229.085.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 578.988.407,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.284.709,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 49.198.886,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.959.775,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.239.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.598.455,00
 • Diğer Borçlar 28.854.150,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.575.007,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.279.143,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 393.790,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.836.302,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.067.459,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 908.746,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 158.713,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 892.022.721,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 966.165.503,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 890.347.279,00
 • Banka Kredileri 856.421.985,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.925.294,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 14.414.350,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 124.683,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.878.584,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.756.702,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21.121.882,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.400.607,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.858.188.224,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 829.505.473,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 581.346.869,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -780.673,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.235.962,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 386.363.200,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 385.443.032,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.134.786,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -122.539.208,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.855.973,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 248.158.604,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.687.693.697,00

Kredi Hesaplama