FİNANS

reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 737.987.748,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 386.282.737,00
 • Finansal Yatırımlar 4.981.872,00
 • Ticari Alacaklar 264.973.066,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.628.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 251.344.528,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.306.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.358.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.947.777,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.136.124,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.897.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.588.367,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.821.602,00
 • ARA TOPLAM 737.987.748,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.441.416.854,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.725.746,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.725.746,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.978.515,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 72.092.480,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.275.121.883,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.013.269.696,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 846.811,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.062.578,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.319.145,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.179.404.602,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.033.241.402,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 188.738.494,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 640.229.923,00
 • Banka Kredileri 188.738.494,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 92.423.691,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.658.039,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 63.765.652,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.817.638,00
 • Diğer Borçlar 83.624.452,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.832.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.791.802,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 185.580,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.136.442,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.085.182,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.085.182,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.033.241.402,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.535.681.605,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.341.828.018,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.356.256,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 145.220,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.984.614,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.034.784,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21.949.830,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 147.367.497,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.568.923.007,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.610.481.595,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.217.557.830,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -2.872.735,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 538.272,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 861.345.737,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 767.658.133,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.806.642,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -147.578.536,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 231.282.480,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 392.923.765,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.179.404.602,00

Kredi Hesaplama