FİNANS

reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.107.855.519,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 513.693.005,00
 • Finansal Yatırımlar 3.918.483,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.918.483,00
 • Ticari Alacaklar 510.083.830,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 159.086.932,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 350.996.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.859.476,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.401.337,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.458.139,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.913.410,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.247.060,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 657.925,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.482.330,00
 • ARA TOPLAM 1.107.855.519,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.533.422.939,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 139.174.732,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.174.732,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.094.707,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.738.528,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.299.886.951,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.944.765.032,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 492.906,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.869.528,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.400.555,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.641.278.458,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.155.906.254,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 398.195.832,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 366.694.235,00
 • Banka Kredileri 398.195.832,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 267.136.618,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 92.166.820,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.969.798,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.739.169,00
 • Diğer Borçlar 92.168.828,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.277.308,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.891.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 336.250,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.369.391,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.265.931,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.265.931,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.155.906.254,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.206.827.733,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.881.606.362,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.227.743,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.652,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 180.734.840,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.875.290,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 166.859.550,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 133.118.136,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.362.733.987,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.278.544.471,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.865.730.440,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 10.415.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1.634.614,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 945.503,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.055.129.107,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 899.738.818,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.042.653,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.293.847,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 588.208.829,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 412.814.031,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.641.278.458,00

Kredi Hesaplama