safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 58.105.387,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.875.918,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 33.012.127,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 807.513,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.204.614,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 250.112,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 149.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 100.462,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.199.443,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.579.322,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 188.465,00
 • ARA TOPLAM 58.105.387,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.212.447,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.744.571,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.293.757,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.343.387,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.003,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.003,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 715.860,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 90.317.834,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.824.208,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.262.150,00
 • - Banka Kredileri 5.262.150,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.323.698,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 48.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.274.897,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 324.527,00
 • Diğer Borçlar 1.368.520,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.368.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.107.871,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 704.113,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.581.624,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 588.590,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.993.034,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 151.705,00
 • ARA TOPLAM 27.824.208,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.018.284,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.018.284,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.018.284,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.842.492,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 59.475.342,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.111.488,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.348.622,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.348.622,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -37.657,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.748.269,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.085.686,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.301.283,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 363.854,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 90.317.834,00

SAFKAR EGE SOGUTMACILIK Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.