safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 76.742.742,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.992.813,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.826.580,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.083.703,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.742.877,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 363.582,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 149.649,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 213.933,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.987.394,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.324.738,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 247.635,00
 • ARA TOPLAM 76.742.742,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 33.228.570,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.659.841,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 63.537,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.266.257,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.315.887,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.054.464,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.054.464,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 797.752,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 109.971.312,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.425.547,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.432.885,00
 • - Banka Kredileri 6.432.885,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.289.577,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.877.105,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.877.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.345.291,00
 • Diğer Borçlar 543.246,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 543.246,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.530.076,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 442.828,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.964.539,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 401.505,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.563.034,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 28.425.547,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.919.891,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.280.669,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.638.978,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.638.978,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 244,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.345.438,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 61.625.874,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.360.741,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.365.737,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.365.737,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.542,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.054.094,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.081.144,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.232.138,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 265.133,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 109.971.312,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.