FİNANS

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 90.553.844,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.529.877,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 30.676.377,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 930.131,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.746.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 219.888,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 149.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.238,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 28.551.979,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.382.565,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.359,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.188.799,00
 • ARA TOPLAM 90.553.844,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 34.185.495,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.502.415,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 45.464,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.405.349,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.454.979,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.366,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.366,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 824.109,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 124.739.339,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.941.618,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.030.347,00
 • - Banka Kredileri 9.030.347,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.775.008,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.590.785,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.590.785,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.197.772,00
 • Diğer Borçlar 153.982,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 153.982,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.810.963,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 356.128,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.026.633,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 591.557,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.435.076,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 42.941.618,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.735.916,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.484.459,00
 • Banka Kredileri 5.484.459,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.251.457,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.251.457,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.677.534,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 72.061.805,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.697.951,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.188.704,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.188.704,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -197.575,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.054.094,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.174.483,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 647.081,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 363.854,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 124.739.339,00

SAFKAR EGE SOGUTMACILIK Haberleri

Tümü