FİNANS

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 240.573.645,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 35.107.192,00
 • Finansal Yatırımlar 15.746.074,00
 • Ticari Alacaklar 93.352.193,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.352.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 663.584,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 663.584,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.293.631,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.075.946,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 335.025,00
 • ARA TOPLAM 240.573.645,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 158.980.276,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 136.259.383,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.437.802,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.487.432,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.301.834,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.301.834,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.531.001,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 399.553.921,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.094.811,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.931.168,00
 • - Banka Kredileri 28.931.168,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.668.723,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 65.879.424,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.879.424,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.268.142,00
 • Diğer Borçlar 4.394.461,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.394.461,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.086.133,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 713.261,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.133.062,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.326.784,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.806.278,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.020.437,00
 • ARA TOPLAM 132.094.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.518.717,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.750.001,00
 • Banka Kredileri 28.750.001,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.192.110,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.192.110,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.576.606,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 172.613.528,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 226.940.393,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 226.732.389,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.256.089,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 55.256.089,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.616.973,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.606.887,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 99.865.859,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.369.965,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 208.004,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 399.553.921,00

Kredi Hesaplama