sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 278.306.959.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.705.655.000,00
 • Finansal Yatırımlar 39.241.788.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.825.206.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.825.206.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 143.708.018.000,00
 • Diğer Alacaklar 4.376.768.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.376.768.000,00
 • Türev Araçlar 11.158.343.000,00
 • Stoklar 3.640.383.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.342.986.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 369.689.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.280.678.000,00
 • ARA TOPLAM 278.014.376.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 292.583.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 229.528.472.000,00
 • Finansal Yatırımlar 68.640.827.000,00
 • Ticari Alacaklar 601.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 601.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.568.070.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.568.070.000,00
 • Türev Araçlar 15.831.843.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.959.622.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 246.257.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.070.799.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.862.111.000,00
 • - Şerefiye 1.658.099.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.204.012.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.197.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 426.048.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 133.201.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 507.835.431.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 354.643.561.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.111.918.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.570.759.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.229.603.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.229.603.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 174.864.000,00
 • Diğer Borçlar 7.977.827.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.977.827.000,00
 • Türev Araçlar 3.628.035.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 207.295.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 149.236.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.051.946.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 497.771.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 554.175.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.850.951.000,00
 • ARA TOPLAM 354.639.982.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.579.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.184.618.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.801.226.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.589.888.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.057.096.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 110.756.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 807.665.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 636.549.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 171.116.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 697.051.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 434.828.179.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 73.007.252.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.379.823.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -125.944.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -125.944.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -125.944.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 506.480.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.781.773.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.865.210.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -410.083.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.212.048.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.647.421.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.840.886.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.627.429.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 507.835.431.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.