FİNANS

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 297.941.182.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.945.827.000,00
 • Finansal Yatırımlar 34.832.007.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.223.378.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.223.378.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 163.120.657.000,00
 • Diğer Alacaklar 2.860.873.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.860.873.000,00
 • Türev Araçlar 9.756.746.000,00
 • Stoklar 4.333.515.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.385.759.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.975.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.129.794.000,00
 • ARA TOPLAM 297.657.591.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 283.591.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 243.715.878.000,00
 • Finansal Yatırımlar 79.422.936.000,00
 • Ticari Alacaklar 640.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 640.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 326.034.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 326.034.000,00
 • Türev Araçlar 17.737.281.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.639.448.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 258.198.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.112.930.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.101.593.000,00
 • - Şerefiye 1.718.539.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.383.054.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.923.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 767.066.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 121.351.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 541.657.060.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 382.103.662.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.068.527.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.015.457.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.810.085.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.810.085.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 145.063.000,00
 • Diğer Borçlar 8.928.215.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.928.215.000,00
 • Türev Araçlar 2.603.772.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 188.743.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 366.863.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.165.479.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 433.224.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 732.255.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.112.792.000,00
 • ARA TOPLAM 382.099.951.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.711.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.816.521.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.939.461.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.486.348.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.728.991.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 141.008.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 966.194.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 737.621.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 228.573.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 372.047.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 463.920.183.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 77.736.877.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.587.227.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -154.081.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -154.081.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -154.081.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 711.077.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.138.555.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.806.414.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -621.064.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.269.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.608.684.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.752.346.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.149.650.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 541.657.060.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

SABANCI HOLDING Haberleri

Tümü