sanel muhendislik - sanel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 25.799.991,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 641.731,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.586.293,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.586.293,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.830.709,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.288.904,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 541.805,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.025.046,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 908.328,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 390.832,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.072.426,00
 • ARA TOPLAM 25.799.991,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.931.226,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.130.334,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.425.372,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.264,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.264,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.030.023,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 41.731.217,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.696.121,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 747.258,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.798.041,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.798.041,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.637.585,00
 • Diğer Borçlar 5.689.305,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.348.591,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 340.714,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.111.942,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 306.564,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 822.106,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 196.829,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 625.277,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.583.320,00
 • ARA TOPLAM 22.696.121,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.807.593,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 421.342,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 530.847,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 530.847,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.855.404,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.503.714,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 15.227.503,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.989.552,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.994.543,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.994.543,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.728,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.313.398,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.515.691,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.975.469,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.237.951,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 41.731.217,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.