FİNANS

sanel muhendislik - sanel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.817.624,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 685.765,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.980.731,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.980.731,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 728.599,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 728.599,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.112.381,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 466.842,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 744.048,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.099.258,00
 • ARA TOPLAM 28.817.624,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 27.158.380,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.900.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.143.753,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.113,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.113,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.769.565,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 55.976.004,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.087.210,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.516,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.374.351,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.322.107,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.238.534,00
 • Diğer Borçlar 19.252.769,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.944.366,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 308.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.483.784,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 755.351,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.266.739,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 800.624,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.466.115,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.676.166,00
 • ARA TOPLAM 38.087.210,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 921.748,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 274.430,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 647.318,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 647.318,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.008.958,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.967.046,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.990.994,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.892.625,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.892.625,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 155.023,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.430.108,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.325.129,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 820.619,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.976.052,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 55.976.004,00

Kredi Hesaplama