FİNANS

sanifoam endustri - sanfm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 208.942.490,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.581.574,00
 • Finansal Yatırımlar 11.012.307,00
 • Ticari Alacaklar 93.465.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.211.512,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.254.016,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.304.485,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 292,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.304.193,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.998.929,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.545.965,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.545.965,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 954,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.032.748,00
 • ARA TOPLAM 208.942.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 96.654.198,00
 • Finansal Yatırımlar 380.485,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.044.244,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.182.959,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.129,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.129,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.750.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.399.525,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 305.596.688,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.894.698,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.285.937,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.299.109,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 84.372.216,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.404,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 84.339.812,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 963.180,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 205.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 757.494,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.465.917,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 785.215,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.694.925,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.343.425,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 351.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.028.199,00
 • ARA TOPLAM 164.894.698,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.367.747,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.676.530,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.020.822,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.020.822,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.670.395,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 229.262.445,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 76.334.243,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.162.122,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.065.780,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.065.780,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.372.533,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 336.447,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 336.447,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.165.777,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.537.092,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.057.026,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.172.121,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 305.596.688,00

Kredi Hesaplama