FİNANS

sanifoam endustri - sanfm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 250.135.308,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.478.424,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 110.188.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.949.450,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.238.800,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.967.468,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.127.595,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.839.873,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 84.388.183,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.299.654,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 813.329,00
 • ARA TOPLAM 250.135.308,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 141.150.893,00
 • Finansal Yatırımlar 319.025,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 96.270.014,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.726.707,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.028,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.860.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.860.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.116.807,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 391.286.201,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 206.788.038,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.260.656,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.235.859,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.328.013,00
 • Banka Kredileri 56.175.961,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 92.280.376,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 90.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.189.534,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 951.234,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 164.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 786.371,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.847.051,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 858.249,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.971.671,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.583.607,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 388.064,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.382.942,00
 • ARA TOPLAM 206.788.038,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.638.501,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.012.600,00
 • Banka Kredileri 35.589.164,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.423.436,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.313.410,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.313.410,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.312.491,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 266.426.539,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 124.859.662,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.506.858,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.031.707,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.031.707,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.406.606,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 453.839,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 453.839,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.601.593,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 78.219.505,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.200.214,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.352.804,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 391.286.201,00

Kredi Hesaplama