FİNANS

sanifoam endustri - sanfm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 186.995.642,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.536.622,00
 • Finansal Yatırımlar 6.208.417,00
 • Ticari Alacaklar 88.722.233,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.973.935,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.748.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.962.703,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 147,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.962.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 38.251.425,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.120.660,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 193.582,00
 • ARA TOPLAM 186.995.642,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 94.139.808,00
 • Finansal Yatırımlar 218.440,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.044.244,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.734.163,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.101,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.101,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.400.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.318.731,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 281.135.450,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.393.681,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.866.431,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.027.502,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 68.321.111,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.321.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 849.466,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 200.382,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 649.084,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.915.817,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.252.698,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.359.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.009.457,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 350.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.800.699,00
 • ARA TOPLAM 141.393.681,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.739.743,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.175.706,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.603.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.603.347,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.960.690,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 205.133.424,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 76.002.026,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.008.929,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.991.110,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.991.110,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.447.203,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 317.216,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 317.216,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.165.777,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.537.092,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.997.734,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 993.097,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 281.135.450,00

Kredi Hesaplama