FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sanifoam endustri - sanfm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 375.192.383,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.353.774,00
 • Finansal Yatırımlar 2.803.519,00
 • Ticari Alacaklar 171.036.148,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.065.123,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.971.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.615.141,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.393.074,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.222.067,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 137.750.544,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.548.610,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 84.647,00
 • ARA TOPLAM 375.192.383,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 345.727.767,00
 • Finansal Yatırımlar 21.508,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 172.542.994,00
 • Maddi Duran Varlıklar 116.291.300,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 978.378,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.018.770,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.018.770,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 720.920.150,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 361.121.232,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 119.318.222,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 85.643.891,00
 • Banka Kredileri 117.407.360,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 128.654.651,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 400.005,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 128.254.646,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.783.089,00
 • Diğer Borçlar 4.839.026,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 331.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.507.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.898.155,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.686.581,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.297.617,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 642.849,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 654.768,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 361.121.232,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.413.395,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.721.341,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.215.689,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.215.689,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.476.365,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 430.534.627,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 290.385.523,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 288.128.459,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.933.778,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.708.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.708.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.708.482,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 349.828,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 349.828,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.049.783,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.592.737,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.910.815,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.257.064,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 720.920.150,00