FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sanifoam endustri - sanfm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 327.347.565,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.216.947,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 163.099.946,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.395.356,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.704.590,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.152.356,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.895.080,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.257.276,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 109.471.894,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.404.783,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.404.783,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.639,00
 • ARA TOPLAM 327.347.565,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 175.370.117,00
 • Finansal Yatırımlar 729.980,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 92.766.620,00
 • Maddi Duran Varlıklar 57.033.376,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 117.418,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.318.083,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.696.873,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 502.717.682,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 294.796.676,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.814.894,00
 • - Banka Kredileri 52.730.398,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.371.991,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.259.252,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 132.194.750,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 166.559,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.028.191,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.470.395,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 314.303,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.156.092,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.415.905,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.062.644,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.886.843,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.498.779,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 388.064,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.579.254,00
 • ARA TOPLAM 294.796.676,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.289.129,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.647.088,00
 • Banka Kredileri 46.928.577,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.718.511,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.417.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.417.207,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.224.834,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.085.805,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 133.631.877,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.517.900,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.461.429,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.461.429,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.976.884,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 888.724,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 888.724,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.601.593,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.224.549,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.341.605,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.113.977,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 502.717.682,00

Kredi Hesaplama