FİNANS

sanifoam sunger - sanfm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 75.470.378,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.171.574,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 31.899.687,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.076.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.823.397,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 623.370,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 434,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 622.936,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.605.530,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.170.217,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 75.470.378,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 57.988.599,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.800.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.863.882,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.696,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.696,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.446,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.594.073,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 133.458.977,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.612.136,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.517.214,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.395.875,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.289.529,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.289.529,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 451.485,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 375.762,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 774.385,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 549.595,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.353.225,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.053.225,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 300.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 280.828,00
 • ARA TOPLAM 69.612.136,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.765.838,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.407.428,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.596.739,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.596.739,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.761.671,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.377.974,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 28.081.003,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.105.318,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.202.124,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.213.373,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.213.373,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -881.109,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.440,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.440,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.930,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.489.116,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.140.567,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -24.315,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 133.458.977,00