say reklamcilik - sayas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 39.960.726,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 544.561,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.155.345,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 143.919,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.011.426,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 819.909,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 295.877,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 524.032,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.509.604,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.299.338,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.043.632,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 631.969,00
 • ARA TOPLAM 39.960.726,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.975.522,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.374.807,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.688.553,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.217.131,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 119.070,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 670.714,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.292.670,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.936.248,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.102.762,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 492.291,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.570.505,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.855.579,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.839.921,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 402.649,00
 • Diğer Borçlar 3.240.403,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.987.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 252.633,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.254.663,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 286.672,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 185.590,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.082,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 24.102.762,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.811.423,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.946.395,00
 • Banka Kredileri 7.931.497,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.898,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 865.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 865.028,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.914.185,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.022.063,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.082.375,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.335,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.335,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 16.335,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.117.222,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.307.202,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.746.249,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -60.312,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.936.248,00

SAY REKLAMCILIK Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.