FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

say yenilenebilir enerji - sayas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 687.497.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 30.025.872,00
 • Finansal Yatırımlar 207.658.612,00
 • Ticari Alacaklar 167.195.145,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 88.585.674,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.609.471,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.571.732,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 168.295,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.403.437,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 187.186.496,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.739.245,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.120.179,00
 • ARA TOPLAM 687.497.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 114.087.129,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.207,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 96.728.223,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.912.130,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 266.742,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.786.622,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 801.584.410,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.742.379,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.377.434,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.339.751,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 49.466.992,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.754.457,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.712.535,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.891.176,00
 • Diğer Borçlar 16.075.550,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.075.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.859.710,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.075.911,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.217.131,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.120.241,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 96.890,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 191.742.379,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.406.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.742.002,00
 • Banka Kredileri 38.449.615,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.292.387,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.664.484,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.664.484,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 245.148.865,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 556.435.545,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 556.407.999,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 284.391.774,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 58.751.955,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.697.842,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.697.842,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.697.842,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.764.213,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.687.516,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 120.542.901,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.546,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 801.584.410,00