FİNANS

say yenilenebilir enerji - sayas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 298.742.928,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.985.043,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 147.462.512,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 71.562.392,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.900.120,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.601.401,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.215.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.386.326,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 76.688.032,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.344.645,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.661.295,00
 • ARA TOPLAM 298.742.928,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.114.143,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.207,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.874.329,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 576.797,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 142.673,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.166,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 144.852,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 144.852,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.041.485,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 314.857.071,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 133.696.834,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.005.980,00
 • - Banka Kredileri 30.452.450,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.537.134,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 67.051.751,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 860.178,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.191.573,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.263.625,00
 • Diğer Borçlar 11.346.802,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.515,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.334.287,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 463.433,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.026.692,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.347.251,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.315.851,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.400,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 839,00
 • ARA TOPLAM 133.696.834,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.864.347,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.769.036,00
 • Banka Kredileri 12.052.316,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 716.720,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.095.311,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.095.311,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 150.561.181,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 164.295.890,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 164.303.577,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.145.424,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.145.424,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.145.424,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.231.612,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.021.521,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 63.325.537,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -7.687,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 314.857.071,00

Kredi Hesaplama