FİNANS

say yenilenebilir enerji - sayas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 391.948.477,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 139.788.738,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 137.516.479,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 72.341.795,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.174.684,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.877.724,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 169.959,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.707.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 103.412.234,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.520.076,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 982,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.833.226,00
 • ARA TOPLAM 391.948.477,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.480.518,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.207,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.263.309,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 504.274,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 99.378,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.889,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.446,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 46.446,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.361.781,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 410.428.995,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.860.310,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.273.239,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.035.786,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.856.604,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 957.947,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.898.657,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.232.913,00
 • Diğer Borçlar 11.724.814,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.778,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.722.036,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 805.163,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.012.456,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.392.942,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.948.748,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.444.194,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 137.860.310,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.369.166,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.244.192,00
 • Banka Kredileri 11.822.714,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 421.478,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.124.974,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.124.974,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 160.229.476,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 250.199.519,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 250.185.720,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.094.760,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.094.760,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.094.760,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.232.384,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.520.749,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 153.157.016,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.799,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 410.428.995,00

Kredi Hesaplama