FİNANS

sdt uzay ve savunma - sdttr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 883.966.859,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 373.314.084,00
 • Finansal Yatırımlar 168.355.729,00
 • Ticari Alacaklar 115.257.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 115.257.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.906.401,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.004,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.895.397,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 169.636.312,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.943.174,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.554.045,00
 • ARA TOPLAM 883.966.859,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 63.671.718,00
 • Finansal Yatırımlar 9.018.829,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 529.950,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 529.950,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.846.978,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.299.541,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.866.633,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.397.618,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 947.638.577,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.007.760,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.063,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.010.808,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.901.541,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 148.067,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.753.474,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.629.654,00
 • Diğer Borçlar 7.049.222,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.049.222,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 125.931.804,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.578.079,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.863.589,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.790.276,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.073.313,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 224.007.760,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.031.905,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 907.657,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.642.361,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.481.887,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.883.515,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.598.372,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 274.039.665,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 673.598.912,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 673.598.912,00
 • Ödenmiş Sermaye 58.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 231.976.904,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.830,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.830,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.830,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 360.013.368,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.622.470,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 947.638.577,00

Kredi Hesaplama