FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sdt uzay ve savunma - sdttr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.985.523.780,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 251.038.004,00
 • Finansal Yatırımlar 380.993.576,00
 • Ticari Alacaklar 488.683.507,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.886.408,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 484.797.099,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.435.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.435.425,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 723.260.653,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.265.330,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.286.110,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.847.285,00
 • ARA TOPLAM 1.985.523.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 227.054.662,00
 • Finansal Yatırımlar 14.742.377,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 545.583,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 545.583,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.935.886,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.920.620,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.585.128,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.888.526,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.823.605,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.212.578.442,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 732.592.613,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.417,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.305.425,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 147.452.929,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 156.712,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 147.296.217,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.152.921,00
 • Diğer Borçlar 5.817.932,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.817.932,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 482.943.759,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.745.622,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.072.608,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.114.049,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.958.559,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 732.592.613,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.877.622,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 301.024,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 89.337.627,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.238.971,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.822.341,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.416.630,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 836.470.235,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.376.108.207,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.376.108.207,00
 • Ödenmiş Sermaye 58.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 99.640.179,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 357.153.673,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.968,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 173.968,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 173.968,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.607.952,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 519.156.870,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 322.375.565,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.212.578.442,00