FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sdt uzay ve savunma - sdttr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.520.796.091,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 412.183.856,00
 • Finansal Yatırımlar 355.136.323,00
 • Ticari Alacaklar 204.704.904,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.628,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.583.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.016.231,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.572,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.014.659,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 369.290.101,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 139.567.428,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 42.043.629,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.897.248,00
 • ARA TOPLAM 1.520.796.091,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 93.095.357,00
 • Finansal Yatırımlar 13.514.545,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 512.661,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 512.661,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.395.437,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.133.370,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.017.911,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.304.625,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.613.891.448,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.006.924,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 152.114,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.323.915,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 60.449.756,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.276.375,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.173.381,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.304.443,00
 • Diğer Borçlar 49.782.218,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.907.170,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.875.048,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 393.866.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.727.551,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.400.446,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.945.076,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.455.370,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 570.006.924,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.406.460,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 171.013.558,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.392.902,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.670.336,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.722.566,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 755.413.384,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 858.478.064,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 858.478.064,00
 • Ödenmiş Sermaye 58.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 231.167.003,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.426,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.426,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 26.426,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.600.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 283.050.731,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 274.633.904,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.613.891.448,00

Kredi Hesaplama