FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sekuro plastik - sekur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 355.426.001,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.887.640,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 180.371.058,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 428.445,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 179.942.613,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.790.649,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.790.649,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 139.299.795,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.862.403,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.087.829,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.126.627,00
 • ARA TOPLAM 355.426.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 546.029.762,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.338,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.338,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 541.945.294,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 541.945.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 947.672,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 947.672,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 432.169,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 432.169,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 901.455.763,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 364.995.610,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 132.208.107,00
 • - Banka Kredileri 132.208.107,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.482.055,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 192.757.511,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 192.757.511,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.929.460,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.249.609,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.279.357,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.089.511,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 846.926,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 242.585,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 364.995.610,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.678.385,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.734.064,00
 • Banka Kredileri 96.734.064,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 83.027.070,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.299.846,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.299.846,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 99.617.405,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 645.673.995,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 255.781.768,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 255.314.540,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.270.139,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.270.139,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -895.866,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 232.201.248,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 712.188,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.319.642,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -29.072.085,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 467.228,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 901.455.763,00