FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selcuk ecza deposu - selec - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.115.061.075,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.945.127.464,00
 • Finansal Yatırımlar 801.211.439,00
 • Ticari Alacaklar 23.357.617.450,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.840.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.354.776.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 478.715.796,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 478.715.796,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.989.543.297,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.544.623,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 465.301.006,00
 • ARA TOPLAM 38.115.061.075,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.665.426.336,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.641.557,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.641.557,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 303.827.573,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.832.503.185,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 453.160.223,00
 • - Şerefiye 450.923.023,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.237.200,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.001.752.621,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 44.780.487.411,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.716.199.422,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.253.467.548,00
 • - Banka Kredileri 149.882,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 734.158.025,00
 • İhraç Edilen Tahviller 734.158.025,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.632.878.933,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 636.053.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.996.825.803,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 248.272.943,00
 • Diğer Borçlar 137.643.151,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 415.497,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 137.227.654,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.389.129,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 300.386.358,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 377.906.414,00
 • ARA TOPLAM 28.716.199.422,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.002.322.029,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 428.177.303,00
 • İhraç Edilen Tahviller 397.302.941,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.515.614,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 166.135.682,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 166.135.682,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 408.009.044,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.718.521.451,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 15.061.965.960,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.061.929.090,00
 • Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.977.822.582,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -240.465.383,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -240.465.383,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -240.465.383,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.741.283.027,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.739.075.386,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 223.213.478,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.870,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 44.780.487.411,00