FİNANS

selcuk ecza deposu - selec - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 20.348.914.172,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 908.141.997,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 13.985.649.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.950.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.982.698.936,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 293.986.476,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 293.986.476,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.987.363.671,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.303.359,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 133.469.552,00
 • ARA TOPLAM 20.348.914.172,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.246.147.268,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.377.517,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.377.517,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.281.954,00
 • Maddi Duran Varlıklar 948.267.331,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.473.748,00
 • - Şerefiye 31.194.401,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.279.347,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 193.207.806,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 21.595.061.440,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.851.230.808,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 273.011.867,00
 • - Banka Kredileri 246.778.926,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.922.225.055,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 365.981.868,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.556.243.187,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 122.126.523,00
 • Diğer Borçlar 76.606.081,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 248.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.357.667,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.216.545,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 166.617.784,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 270.330.032,00
 • ARA TOPLAM 14.851.230.808,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 368.280.959,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.649.345,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.128.786,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 171.225.300,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 171.225.300,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 179.406.314,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.219.511.767,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.375.549.673,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.375.526.444,00
 • Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -144.209.063,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -144.209.063,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -144.209.063,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 237.948.288,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.279.417.698,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.381.369.521,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.229,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 21.595.061.440,00

Kredi Hesaplama