FİNANS

selcuk ecza deposu - selec - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.585.107.177,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 752.267.165,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.090.713.873,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.837.838,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.088.876.035,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 255.647.564,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 255.647.564,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.348.489.235,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.043.284,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 97.946.056,00
 • ARA TOPLAM 14.585.107.177,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.121.580.773,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.313.716,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.588.544,00
 • Maddi Duran Varlıklar 876.081.780,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.502.768,00
 • - Şerefiye 31.194.401,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.308.367,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 161.891.598,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.706.687.950,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.512.880.914,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 488.567.473,00
 • - Banka Kredileri 478.707.755,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.619.009.457,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 193.274.796,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.425.734.661,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.071.996,00
 • Diğer Borçlar 46.832.835,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 898.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45.933.860,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.013.725,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 108.818.435,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.037.239,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.037.239,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 153.529.754,00
 • ARA TOPLAM 10.512.880.914,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 240.955.992,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.970.183,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.560.804,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 114.632.203,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 114.632.203,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 119.353.606,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.753.836.906,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.952.851.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.952.834.413,00
 • Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -104.869.709,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -104.869.709,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -104.869.709,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 237.948.288,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.279.417.698,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 919.338.136,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.631,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.706.687.950,00

Kredi Hesaplama