FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selcuk gida - selgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.369.040,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.075.599,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.553.768,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.553.768,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 560.473,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 560.473,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.041.968,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.356.094,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 781.138,00
 • ARA TOPLAM 28.369.040,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 78.642.192,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.805.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.009.621,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.360.186,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.360.186,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 107.011.232,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.319.274,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.508.036,00
 • - Banka Kredileri 2.508.036,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.300,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 120.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.631.176,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.631.176,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 453.573,00
 • Diğer Borçlar 8.465.588,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.885.367,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.580.221,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 764.095,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 223.308,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 153.198,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 153.198,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 15.319.274,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.072.674,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 959.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 667.412,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.308.100,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.133.309,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 174.791,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.137.549,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.391.948,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 83.619.284,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.567.338,00
 • Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.280,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.862.866,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.862.866,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -468.792,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.034.932,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.043.802,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.946,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 107.011.232,00