FİNANS

selva gida sanayi - selva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 203.678.451,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 125.370.275,00
 • Finansal Yatırımlar 237.883,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 237.883,00
 • Ticari Alacaklar 20.113.630,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.145.860,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.967.770,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 438.371,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 438.371,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 49.506.034,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.273.008,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.117,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.512.133,00
 • ARA TOPLAM 203.455.451,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 226.446.106,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 108.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.518,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.062.720,00
 • Maddi Duran Varlıklar 189.013.141,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.220,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 226.447,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 507,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 430.124.557,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 186.531.184,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.058.167,00
 • - Banka Kredileri 91.058.167,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.859.797,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.714.805,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.850,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.522.955,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.276.502,00
 • Diğer Borçlar 3.905.495,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.905.495,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.914.346,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 802.072,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 744.282,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 57.790,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 186.531.184,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.721.031,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 114.334.338,00
 • Banka Kredileri 114.334.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.878.895,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.878.895,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.507.798,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 307.252.215,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 122.872.342,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 122.872.342,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.780.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.627.310,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23.627.310,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.005.761,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.241.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.719.016,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -6.057.599,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 430.124.557,00