FİNANS

selva gida - selva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 260.883.063,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 90.759.855,00
 • Finansal Yatırımlar 988.282,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 988.282,00
 • Ticari Alacaklar 31.144.731,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.995.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.149.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.006.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.006.260,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 108.995.840,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.618.452,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 401.202,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.745.441,00
 • ARA TOPLAM 260.660.063,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 362.756.548,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.146.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 323.309.968,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.657,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 161.888,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 405,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 623.639.611,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 278.736.277,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 148.061.745,00
 • - Banka Kredileri 148.061.745,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.763.519,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.997.989,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.157.249,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.840.740,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.392.251,00
 • Diğer Borçlar 2.600.562,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.600.562,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.964.570,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 955.641,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 867.801,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 87.840,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 278.736.277,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.494.012,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 71.454.319,00
 • Banka Kredileri 71.454.319,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.315,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 165.315,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.370.767,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.370.767,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.503.611,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 387.230.289,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 236.409.322,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 236.409.322,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.780.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 126.843.983,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 126.843.983,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.580.417,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.241.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.909.714,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.453.406,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 623.639.611,00

Kredi Hesaplama