FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selva gida - selva - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 354.976.273,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.201.076,00
 • Finansal Yatırımlar 3.249.146,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.249.146,00
 • Ticari Alacaklar 57.637.615,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.389,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.624.226,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.160.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.911.739,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.248.809,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 147.972.823,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.588.592,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.943.473,00
 • ARA TOPLAM 354.753.273,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 656.175.520,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 328.657.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 327.244.182,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.313,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 141.322,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 507,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.011.151.793,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 404.082.655,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 187.178.163,00
 • - Banka Kredileri 187.178.163,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.493.623,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 65.594.267,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.937.836,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.656.431,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.304.012,00
 • Diğer Borçlar 3.499.757,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.499.757,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 89.849.644,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.573.888,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.589.301,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.158.236,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 431.065,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 404.082.655,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.791.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.360.405,00
 • Banka Kredileri 9.360.405,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.713.186,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.229.074,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.229.074,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.488.902,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 513.874.222,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 497.277.571,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 497.277.571,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.780.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 281.866.424,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 281.866.424,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.723.995,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.241.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.643.930,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.745.570,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.011.151.793,00