FİNANS

seyitler kimya - seykm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 131.969.897,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.798.867,00
 • Finansal Yatırımlar 30.270.305,00
 • Ticari Alacaklar 14.763.616,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.763.616,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.030.329,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.030.329,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.684.554,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.380.519,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.041.707,00
 • ARA TOPLAM 131.969.897,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.261.990,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.375.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.834.101,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.889,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.889,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 149.231.887,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.692.371,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 122.740,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.125.605,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.175.562,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.173.302,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.000.847,00
 • Diğer Borçlar 287.472,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 287.472,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.915.811,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.154.904,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 664.563,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 502.422,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.141,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 244.867,00
 • ARA TOPLAM 26.692.371,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.269.180,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.749.088,00
 • Banka Kredileri 19.749.088,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.129.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.129.783,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.390.309,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.961.551,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 99.270.336,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.270.336,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.632,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 272.632,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 272.632,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.355.356,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.533.810,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 27.031.606,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 149.231.887,00

Kredi Hesaplama