FİNANS

seyitler kimya - seykm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 176.081.630,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.340.131,00
 • Finansal Yatırımlar 55.815.470,00
 • Ticari Alacaklar 31.774.427,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.774.427,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.858.348,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.858.348,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 57.488.091,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.578.719,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.226.444,00
 • ARA TOPLAM 176.081.630,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 33.773.269,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.375.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.707.897,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.361,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.361,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.594.011,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 209.854.899,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.643.997,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 506.434,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.840.748,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.474.031,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.699,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.469.332,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.837.285,00
 • Diğer Borçlar 883.339,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 883.339,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.227.736,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 418.555,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 455.869,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 273.728,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 182.141,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 47.643.997,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.123.233,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.267.846,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.855.387,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.855.387,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.767.230,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 141.087.669,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.087.669,00
 • Ödenmiş Sermaye 59.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.632,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 272.632,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 272.632,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.160.521,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 78.163.404,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.739.574,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 209.854.899,00

Kredi Hesaplama