FİNANS

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 56.315.221.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.481.589.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.832.580.000,00
 • Ticari Alacaklar 17.286.977.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 167.905.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.119.072.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 494.290.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.387.664.000,00
 • Stoklar 13.122.132.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.599.383.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 101.103.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.781.300.000,00
 • ARA TOPLAM 56.315.221.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 66.483.770.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.258.790.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 98.199.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.379.936.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.124.422.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.468.823.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.667.327.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.318.526.000,00
 • - Şerefiye 5.065.401.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.253.125.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.320.283.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.108.663.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.297.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 122.798.991.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.631.373.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.680.452.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.108.677.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.816.534.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 154.287.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.662.247.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 289.903.000,00
 • Diğer Borçlar 883.436.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.159.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 834.277.000,00
 • Türev Araçlar 239.506.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.313.515.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 748.275.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.120.643.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.264.628.000,00
 • ARA TOPLAM 32.631.373.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.044.041.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.382.747.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.928.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.993.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 279.333.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.805.828.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 472.218.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.675.414.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 66.123.577.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.586.337.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 320.075.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.048.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.052.834.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.052.834.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -69.667.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.518.817.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 15.564.298.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -45.481.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.517.852.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17.076.760.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.955.188.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.537.240.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 122.798.991.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 228.203.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 7.122.501.000,00

Kredi Hesaplama