FİNANS

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 73.481.404.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.328.778.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.238.140.000,00
 • Ticari Alacaklar 20.638.580.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.034.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.598.546.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 578.880.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 34.239.000,00
 • Stoklar 22.308.038.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.818.472.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38.649.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.341.222.000,00
 • ARA TOPLAM 73.481.404.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 93.480.254.000,00
 • Finansal Yatırımlar 835.378.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 109.350.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.269.822.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.997.786.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.151.242.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 56.272.605.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.346.366.000,00
 • - Şerefiye 838.963.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.507.403.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.688.367.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.546.505.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.197.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 166.961.658.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.574.466.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.293.446.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.300.998.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.841.357.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 320.493.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.520.864.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 460.249.000,00
 • Diğer Borçlar 2.833.960.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.149.159.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 684.801.000,00
 • Türev Araçlar 748.691.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 998.805.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.021.921.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.554.775.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.283.385.000,00
 • ARA TOPLAM 39.574.466.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.346.248.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.590.136.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.573.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 12.633.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 255.588.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.486.921.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 849.979.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.920.714.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 95.040.944.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 76.488.917.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 320.075.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.048.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.745.738.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.745.738.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -54.986.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.444.388.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.088.577.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -644.189.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.135.832.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.307.685.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.363.787.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.552.027.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 166.961.658.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 156.406.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 15.800.724.000,00

Kredi Hesaplama