FİNANS

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.193.938.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.379.712.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.423.281.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.958.177.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.645.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.941.532.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 399.921.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 291.038.000,00
 • Stoklar 5.400.907.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 576.248.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 175.600.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 510.949.000,00
 • ARA TOPLAM 28.193.938.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.047.748.000,00
 • Finansal Yatırımlar 936.126.000,00
 • Ticari Alacaklar 179.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 113.340.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 262.140.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.318.257.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 891.141.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.565.190.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 965.747.000,00
 • - Şerefiye 430.850.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 534.897.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 508.294.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 886.090.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 441.574.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 52.241.686.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.300.677.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.447.670.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.712.333.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.996.248.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 107.815.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.888.433.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 124.718.000,00
 • Diğer Borçlar 269.964.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.780.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 220.184.000,00
 • Türev Araçlar 26.265.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 299.275.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 207.784.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 477.667.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 674.427.000,00
 • ARA TOPLAM 10.300.677.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.493.872.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.393.925.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.008.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 26.695.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 142.891.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 681.352.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 247.001.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.794.549.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.447.137.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.022.091.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 320.075.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.048.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.680.688.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.680.688.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -56.708.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.832.164.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.755.391.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 76.773.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.517.852.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.371.039.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.095.674.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 425.046.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 52.241.686.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 78.105.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 2.737.396.000,00

SISE CAM Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama