FİNANS

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 73.609.988.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.244.811.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.827.944.000,00
 • Ticari Alacaklar 19.840.432.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 63.234.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.777.198.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 451.699.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 914.267.000,00
 • Stoklar 19.251.800.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.884.991.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 56.976.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.029.331.000,00
 • ARA TOPLAM 73.609.988.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 90.335.485.000,00
 • Finansal Yatırımlar 801.221.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 101.687.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.185.630.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.891.365.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.151.242.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 54.565.655.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.742.972.000,00
 • - Şerefiye 812.391.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.930.581.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.332.642.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.563.776.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.654.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 163.945.473.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.523.855.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.281.212.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.306.640.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.331.067.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 216.363.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.114.704.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 553.155.000,00
 • Diğer Borçlar 653.978.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.596.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 605.382.000,00
 • Türev Araçlar 291.587.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.335.339.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.697.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.138.326.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.326.997.000,00
 • ARA TOPLAM 35.523.855.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.293.851.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.324.384.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.114.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.495.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 266.427.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.710.712.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 833.524.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.817.706.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 95.127.767.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 76.527.911.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 320.075.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.048.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.739.761.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.739.761.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -57.834.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.502.288.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.202.279.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 300.009.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.135.832.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.306.383.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.345.059.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.599.856.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 163.945.473.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 107.737.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 15.797.595.000,00

Kredi Hesaplama