FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 112.858.066.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.759.886.000,00
 • Finansal Yatırımlar 7.093.086.000,00
 • Ticari Alacaklar 27.470.442.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 167.868.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.302.574.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.011.804.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 660.153.000,00
 • Stoklar 32.909.644.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.350.450.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 267.663.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.123.719.000,00
 • ARA TOPLAM 112.858.066.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 178.353.777.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.018.861.000,00
 • Ticari Alacaklar 35.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.963.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.262.280.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.854.061.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.954.476.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 116.640.800.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.365.679.000,00
 • - Şerefiye 1.274.353.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.091.326.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.138.445.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.499.230.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.150.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 291.211.843.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.721.873.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.984.365.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.272.453.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.922.253.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 540.898.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.381.355.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 981.991.000,00
 • Diğer Borçlar 1.321.337.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.045.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.268.292.000,00
 • Türev Araçlar 1.144.385.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.013.030.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 380.422.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.803.467.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.608.069.000,00
 • ARA TOPLAM 66.721.873.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.363.332.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 46.018.555.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 98.880.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 114.267.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 346.201.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.298.655.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.295.596.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.085.205.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 167.126.638.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 142.355.121.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.779.430.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 893.921.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.108.659.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.108.659.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 245.904.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.293.939.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -6.831.669.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -11.462.270.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.517.026.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 87.285.795.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.121.367.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.771.517.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 291.211.843.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 211.219.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 16.862.755.000,00