sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.241.254.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.368.913.000,00
 • Finansal Yatırımlar 426.120.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.572.022.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.829.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.565.193.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 275.048.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 25.764.000,00
 • Stoklar 3.831.439.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 233.693.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.550.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 390.157.000,00
 • ARA TOPLAM 17.213.196.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 28.058.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 38.750.838.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.537.234.000,00
 • Ticari Alacaklar 275.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.409.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 64.150.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 710.578.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 772.422.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.684.667.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 630.387.000,00
 • - Şerefiye 301.469.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 328.918.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 372.080.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.093.602.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 443.624.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 21.509.584.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.191.171.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.634.647.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.616.194.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.093.016.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 84.154.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.008.862.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 76.090.000,00
 • Diğer Borçlar 117.492.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.932.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 112.560.000,00
 • Türev Araçlar 23.587.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 90.059.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 86.419.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 155.830.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 270.674.000,00
 • ARA TOPLAM 8.191.171.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.426.282.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.594.795.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 30.606.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 89.804.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.946.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 451.185.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 196.946.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.133.385.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.622.505.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 181.426.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.091.680.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.091.680.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -1.156.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.285.616.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.279.280.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.661.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.675.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 187.644.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.721.078.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.904.534.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.510.880.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 38.750.838.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 23.490.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 2.092.836.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.