sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 18.752.371.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.110.668.000,00
 • Finansal Yatırımlar 479.978.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.718.644.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.610.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.713.034.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 276.035.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 845.000,00
 • Stoklar 4.239.341.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 357.619.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 101.113.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 412.802.000,00
 • ARA TOPLAM 18.722.152.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30.219.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.806.637.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.710.850.000,00
 • Ticari Alacaklar 352.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.400.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 342.464.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 814.133.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 740.622.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.551.898.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 685.956.000,00
 • - Şerefiye 313.821.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 372.135.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 289.626.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.020.001.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 443.581.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 40.559.008.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.838.937.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.945.726.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.270.287.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.933.823.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.288.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.834.535.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 77.375.000,00
 • Diğer Borçlar 597.565.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 490.836.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 106.729.000,00
 • Türev Araçlar 121.380.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 153.923.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 83.351.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 267.989.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 351.135.000,00
 • ARA TOPLAM 8.838.937.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.424.416.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.634.606.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 680.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 68.210.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.674.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 455.623.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 262.623.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.263.353.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.295.655.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.451.417.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 181.426.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.052.186.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.052.186.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -1.127.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.015.809.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.941.909.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 72.691.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.209.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 222.132.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.287.452.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 441.885.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.844.238.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 40.559.008.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 25.107.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 2.053.313.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.