FİNANS

sekerbank - skbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 3384507000
 • Kredilerden Alınan Faizler 2545234000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 23332000
 • Bankalardan Alınan Faizler 6708000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 51219000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 756726000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 1288000
 • FAİZ GİDERLERİ -1711629000
 • Mevduata Verilen Faizler -1091650000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -28120000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -337210000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -134930000
 • Diğer Faiz Giderleri -79832000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 1672878000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 197929000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 782904000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 43940000
 • Diğer 738964000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -584975000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -584975000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 6521000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 36701000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 11169000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 25609000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -77000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 325523000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -534840000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 853438000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 853438000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -100913000
 • Cari Vergi Karşılığı -398674000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 752525000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 752525000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 752525000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.405

Kredi Hesaplama