FİNANS

sekerbank - skbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 8529661000
 • Kredilerden Alınan Faizler 5623709000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 23332000
 • Bankalardan Alınan Faizler 23098000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 248361000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2609600000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 1561000
 • FAİZ GİDERLERİ -3941216000
 • Mevduata Verilen Faizler -2546424000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -126478000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -570812000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -272029000
 • Diğer Faiz Giderleri -340360000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 4588445000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 382574000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 1525680000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 101845000
 • Diğer 1423835000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1143106000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -1143106000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 33456000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 40305000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 25269000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -271456000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 286492000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 704755000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1299860000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1842988000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1842988000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -340838000
 • Cari Vergi Karşılığı -770042000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1502150000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1502150000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1502150000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.808

Kredi Hesaplama