FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sekerbank - skbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 11566351000
 • Kredilerden Alınan Faizler 6917510000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 7865000
 • Bankalardan Alınan Faizler 44484000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1248648000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3343530000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 4314000
 • FAİZ GİDERLERİ -5961403000
 • Mevduata Verilen Faizler -4111000000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -334660000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -840046000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -369171000
 • Diğer Faiz Giderleri -166600000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 5604948000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 818514000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 2515118000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 150720000
 • Diğer 2364398000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1696604000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -1696604000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 23597000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 474304000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 99463000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 112445000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 262396000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1245153000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2081400000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 2372668000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 2372668000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 73024000
 • Cari Vergi Karşılığı -867707000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 2445692000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2445692000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 2445692000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1.315

Kredi Hesaplama