FİNANS

soktas - sktas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 563.147.183,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.554.244,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 197.168.997,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.044.462,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 196.124.535,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.461.147,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.461.147,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 269.319.962,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.679.264,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.307.569,00
 • ARA TOPLAM 563.147.183,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.562.166.003,00
 • Finansal Yatırımlar 8.299,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.239,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.239,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.702.679,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.313.866.524,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.170.704,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.170.704,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.349.499,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.125.313.186,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 894.649.353,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.309.703,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 171.840.733,00
 • Banka Kredileri 211.309.703,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 299.322.407,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 70.925.533,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 228.396.874,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.446.118,00
 • Diğer Borçlar 33.002.935,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.300.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.702.935,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.322.033,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 162.472,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.855.684,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.855.684,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 894.649.353,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 366.637.548,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.536.541,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 689.671,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 121.071.124,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 121.071.124,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 127.853.796,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.261.286.901,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 864.026.285,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 768.664.941,00
 • Ödenmiş Sermaye 153.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.019.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.013.699.979,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.013.699.979,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -70.517.940,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -118.595.337,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.636.067,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -125.231.404,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.706.651,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -217.125.734,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -106.235.776,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 95.361.344,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.125.313.186,00

Kredi Hesaplama