FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

soktas - sktas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 808.999.688,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 87.991.033,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 225.190.976,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.537.861,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 214.653.115,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.064.183,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.064.183,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 440.986.358,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.802.680,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.631.958,00
 • ARA TOPLAM 808.999.688,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.552.610.150,00
 • Finansal Yatırımlar 8.534.183,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.055.344,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.055.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.562.905,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.378.782.279,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.162.962,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.162.962,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.597.090,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.361.609.838,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.085.915.203,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 297.751.060,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 100.400.079,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 380.444.260,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 67.566.214,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 312.878.046,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.797.138,00
 • Diğer Borçlar 10.157.409,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.157.409,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.689.132,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.654.191,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.645.861,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.330,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.085.915.203,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 636.502.410,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 263.887.497,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 100.607.752,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.607.752,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 263.713.805,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.722.417.613,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.639.192.225,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.470.727.428,00
 • Ödenmiş Sermaye 222.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 992.132.603,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.134.304,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.597.205.913,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.597.205.913,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -156.191.776,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -201.872.229,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -202.918.835,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 189.292.544,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.381.423.700,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -10.742.007,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 168.464.797,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.361.609.838,00