FİNANS

soktas - sktas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 450.680.811,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.826.157,00
 • Finansal Yatırımlar 834.700,00
 • Ticari Alacaklar 109.738.626,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.384.250,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 107.354.376,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.107.325,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.107.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 228.615.445,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.911.790,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.227.018,00
 • ARA TOPLAM 450.680.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.064.077.489,00
 • Finansal Yatırımlar 8.299,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.202,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.202,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.575.999,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 789.340.120,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.013.267,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.013.267,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.468.793,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.514.758.300,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 794.479.460,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 184.075.930,00
 • - Banka Kredileri 184.075.930,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 193.086.220,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.224.747,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 273.947.458,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 72.875.800,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 201.071.658,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.236.393,00
 • Diğer Borçlar 4.743.827,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.743.827,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.848.235,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.861,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.824.245,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.824.245,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 794.479.460,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.816.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 158.659.642,00
 • Banka Kredileri 143.209.411,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.450.231,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.282.728,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.864.152,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.864.152,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 70.316.289,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.083.295.946,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 431.462.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 375.109.033,00
 • Ödenmiş Sermaye 153.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.019.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 571.562.660,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 571.562.660,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.219.901,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -136.232.882,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.725.059,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -141.957.941,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.706.651,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -228.047.120,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -29.095.434,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 56.353.321,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.514.758.300,00

Kredi Hesaplama