soktas - sktas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 147.430.604,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.095.617,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 38.432.762,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 708,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 38.432.054,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.164.442,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.164.442,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 65.882.136,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.693.518,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.455.379,00
 • ARA TOPLAM 147.430.604,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 442.338.710,00
 • Finansal Yatırımlar 589.145,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.902,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.225.384,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 292.606.848,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.597.472,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.597.472,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 614.617,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 589.769.314,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 303.660.985,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.869.868,00
 • - Banka Kredileri 61.869.868,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.186.114,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.994.988,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 76.548.393,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.931.495,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.616.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.675.929,00
 • Diğer Borçlar 30.645.560,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.959.979,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.685.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.091.586,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.185.704,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 863.400,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 322.304,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 303.660.985,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 252.269.366,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 188.775.079,00
 • Banka Kredileri 176.144.127,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.630.952,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.690.271,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 782.811,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.145.102,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.145.102,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.876.103,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 555.930.351,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 33.838.963,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.838.963,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.120.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 260.289,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.831.872,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 191.831.872,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.339.396,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.565.662,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.565.662,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -199.558.574,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -28.448.179,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 589.769.314,00

SOKTAS Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.