FİNANS

smartiks yazilim - smart - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.563.796,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.449.076,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.272.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.272.081,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 520.878,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 422.443,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 98.435,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 110.759,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 943.800,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.913,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.373,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 38.615,00
 • ARA TOPLAM 17.563.796,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 82.087.261,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.871,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.871,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 922.904,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.961.354,00
 • - Şerefiye 10.294.528,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 15.372,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.836.748,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 99.651.057,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.439.399,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.498.189,00
 • - Banka Kredileri 9.498.189,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.208.207,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.293.747,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.547.684,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.547.684,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.073.998,00
 • Diğer Borçlar 119.594,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.220,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 118.374,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.484,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.484,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 19.439.399,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.553.972,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.625.659,00
 • Banka Kredileri 1.406.584,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.219.075,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.470.969,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.470.969,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.993.371,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 74.657.686,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.657.686,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.862.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.791.850,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -321.996,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -321.996,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -321.996,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.951.846,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.572.034,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.801.452,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 99.651.057,00

Kredi Hesaplama