FİNANS

smartiks yazilim - smart - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.146.831,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.858.330,00
 • Finansal Yatırımlar 115.040,00
 • Ticari Alacaklar 17.367.105,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.367.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 254.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 196.853,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.416.708,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 185.681,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.755,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 133.400,00
 • ARA TOPLAM 21.146.831,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 69.855.471,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 76.221,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.221,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 715.136,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.420.289,00
 • - Şerefiye 10.294.528,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 15.816,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.474,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.474,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.885.421,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 91.002.302,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.683.046,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.800.000,00
 • - Banka Kredileri 2.800.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.902.606,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.796.006,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.796.006,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.741.266,00
 • Diğer Borçlar 152.911,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.514.102,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.514.102,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 13.683.046,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.229.315,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.653.235,00
 • Banka Kredileri 40.374,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.612.861,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.153.339,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.153.339,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.912.361,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 73.089.941,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.089.941,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.862.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.791.850,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 214.946,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 214.946,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 214.946,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.119.533,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.404.347,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.696.765,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 91.002.302,00

Kredi Hesaplama