FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

smartiks yazilim - smart - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 61.407.941,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.449.743,00
 • Finansal Yatırımlar 377.212,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 147.410,00
 • Ticari Alacaklar 28.568.684,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.568.684,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 615.049,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 523.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.051,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.356.831,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.193.971,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 96.542,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.316,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.121,00
 • ARA TOPLAM 61.407.941,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 122.471.003,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 197.849,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 197.849,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.125.574,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.267.304,00
 • - Şerefiye 4.655.912,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 43.739,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.716.932,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.970.143,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 183.878.944,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.675.417,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.699.350,00
 • - Banka Kredileri 13.699.350,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.029.673,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 282.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.079.091,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.079.091,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.781.007,00
 • Diğer Borçlar 473.600,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 473.600,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.321.465,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.623.465,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.698.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 40.675.417,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.488.325,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.771.814,00
 • Banka Kredileri 2.621.194,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.150.620,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 82.152,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.338.142,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.338.142,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.163.742,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 135.715.202,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 135.715.202,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.862.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.791.850,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -431.076,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -431.076,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -431.076,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.099.256,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.721.243,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.671.429,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 183.878.944,00