FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

smart gunes enerjisi tek. - smrtg - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.913.557.557,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 380.654.508,00
 • Finansal Yatırımlar 198.460.433,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.434.624.926,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.684.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.380.940.030,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 584.906.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 126.880.961,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 458.025.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.655.951.005,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.219.156.192,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 374.262.897,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.412.295,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 380.391.326,00
 • ARA TOPLAM 8.913.557.557,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.986.351.501,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.213.155,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.213.155,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.658.193.553,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.035.233,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 850.598.963,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 850.598.963,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 233.293.878,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.899.909.058,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.126.520.823,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.025.718.843,00
 • - Banka Kredileri 1.508.539.463,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 584.720.813,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.924.086.725,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 737.556.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.186.529.903,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.669.607,00
 • Diğer Borçlar 2.543.772,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.543.772,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.404.592.882,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.127.760,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.584.502,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.543.258,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.060.421,00
 • ARA TOPLAM 8.126.520.823,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.052.107.646,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.033.696.868,00
 • Banka Kredileri 1.731.681.220,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 70.379.629,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.410.778,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.410.778,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.178.628.469,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.721.280.589,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.716.664.933,00
 • Ödenmiş Sermaye 605.880.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 684.608.989,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 30.841.722,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 480.198.135,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.227.812,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.227.812,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.227.812,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -454.860.822,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.713.571,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -458.574.393,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.483.021,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.054.758.356,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 292.211.164,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.615.656,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.899.909.058,00