FİNANS

smart gunes enerjisi tek. - smrtg - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.325.198.453,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 221.813.357,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 560.752.293,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 67.607.438,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 493.144.855,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.654.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.654.381,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 260.611.169,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 202.584.961,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.782.292,00
 • ARA TOPLAM 1.325.198.453,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 155.162.182,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.300.140,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.300.140,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 121.243.153,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.635.882,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.944.827,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.480.360.635,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 823.899.239,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 245.602.557,00
 • - Banka Kredileri 240.411.865,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.432.045,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 274.618.260,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.579.206,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 175.039.054,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.530.692,00
 • Diğer Borçlar 10.526.604,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.526.604,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 265.838.582,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.850.452,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.050.551,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.269.262,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.781.289,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.449.496,00
 • ARA TOPLAM 823.899.239,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.525.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.145.364,00
 • Banka Kredileri 40.989.525,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.155.839,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.380.290,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.380.290,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 871.424.893,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 608.935.742,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 606.275.653,00
 • Ödenmiş Sermaye 153.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 313.010.661,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.902.557,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.902.557,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -854.814,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.901.674,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.111.288,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -34.790.386,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.744.338,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.099.345,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 79.420.426,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.660.089,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.480.360.635,00

Kredi Hesaplama