FİNANS

smart gunes enerjisi tek. - smrtg - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.284.947.720,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 240.237.874,00
 • Finansal Yatırımlar 53.809.648,00
 • Ticari Alacaklar 1.096.230.630,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 158.598.215,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 937.632.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.464.733,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.464.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 470.460.958,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 336.669.343,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.928.814,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.074.534,00
 • ARA TOPLAM 2.284.947.720,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 310.720.549,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.425.898,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.425.898,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 232.257.235,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.608.443,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.339.732,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.595.668.269,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.700.086.572,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 260.026.625,00
 • - Banka Kredileri 241.625.450,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 613.674,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 694.606.049,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.244.110,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 609.361.939,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.784.972,00
 • Diğer Borçlar 12.060.446,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.060.446,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 714.911.561,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.091.184,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.085.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.164.561,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 920.466,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.907.034,00
 • ARA TOPLAM 1.700.086.572,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.916.495,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 109.183.246,00
 • Banka Kredileri 64.585.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.137.193,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.733.249,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.733.249,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.814.003.067,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 781.665.202,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 783.631.517,00
 • Ödenmiş Sermaye 306.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 209.782.358,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.289.803,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.289.803,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 558.577,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -27.368.132,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.723.746,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -25.644.386,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.744.338,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.125.490,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 248.057.660,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.966.315,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.595.668.269,00

Kredi Hesaplama