FİNANS

sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.606.519.019,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 141.993.037,00
 • Finansal Yatırımlar 986.445.632,00
 • Ticari Alacaklar 337.218.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 176.679.195,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.539.479,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.871.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.771.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.100.097,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.332.994.991,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 765.633.341,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 76.235.181,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 219.643,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.141.884,00
 • ARA TOPLAM 3.606.519.019,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.915.654.613,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 127.268.950,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 126.461.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 807.446,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.009.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.009.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 447.483.072,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15.378.686,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.732.696.703,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.664.597,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 835.228,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 276.913,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.522.173.632,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.156.471.984,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 802.894.256,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 98.758.925,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.140.299,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 97.618.626,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.760.718,00
 • Diğer Borçlar 13.141.744,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.486.281,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.655.463,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 224.804.836,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.798.640,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.798.640,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.312.865,00
 • ARA TOPLAM 1.156.471.984,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.904.453.933,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.970.630.243,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 30.741.869,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 896.470.134,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.611.687,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.611.687,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.060.925.917,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.461.247.715,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.461.247.715,00
 • Ödenmiş Sermaye 873.193.432,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.922.325,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.124.871,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.124.871,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 184.601.541,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.292.381.287,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 190.919.160,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.522.173.632,00

Kredi Hesaplama