FİNANS

sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.778.094.529,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.184.000,00
 • Finansal Yatırımlar 415.638.897,00
 • Ticari Alacaklar 326.940.656,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.638.762,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 205.301.894,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.471.410,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.399.362,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.072.048,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.711.452.655,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 255.639.635,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.856.080,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 301.445,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 52.465.831,00
 • ARA TOPLAM 2.778.094.529,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.871.175.176,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 110.539.038,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 110.532.908,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.332.451,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.332.451,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 452.117.425,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.942.694,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.699.288.703,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.743.498,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 765.551,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 355.048,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.649.269.705,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.343.836.193,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.548.265,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 802.623.843,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 81.035.861,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.149.399,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 75.886.462,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.555.148,00
 • Diğer Borçlar 13.202.157,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.476.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.725.771,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 364.715.702,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.587.296,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.587.296,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.567.921,00
 • ARA TOPLAM 1.343.836.193,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.027.653.926,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.111.631.331,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 29.921.220,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 877.094.335,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.007.040,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.007.040,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.371.490.119,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.277.779.586,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.277.779.586,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 126.922.325,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.104.395,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.104.395,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.104.395,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 250.915.794,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.599.260.464,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -990.569.443,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.649.269.705,00

Kredi Hesaplama