FİNANS

sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.253.793.104,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 132.518.260,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 305.288.501,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 215.421.525,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.866.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.543.293,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.515.280,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.028.013,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.365.193.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 357.334.178,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.467.343,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 236.345,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 84.679.253,00
 • ARA TOPLAM 2.253.793.104,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.290.429.261,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 36.849.815,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.847.410,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.405,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.318.402,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.318.402,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 862.201.274,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.509.833,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.852.753.340,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.730.400,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 838.573,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.544.222.365,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.547.015.787,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.121.008.246,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 76.154.790,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.406.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.748.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.786.804,00
 • Diğer Borçlar 12.965.280,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.809.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.156.205,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 310.622.825,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.673.887,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.475.582,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.198.305,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.803.955,00
 • ARA TOPLAM 1.547.015.787,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.485.117.503,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.592.616.130,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 69.739.363,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 812.662.046,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.099.964,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.099.964,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.032.133.290,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.512.089.075,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.512.089.075,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 548.033.582,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.438.083,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.438.083,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.438.083,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 184.384.495,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.485.642.613,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -54.374.917,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.544.222.365,00

Kredi Hesaplama