FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.050.947.656,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 156.198.020,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 682.178.686,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 221.982.008,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 460.196.678,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.066.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.555.989,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.510.156,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.565.408.134,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 532.759.474,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.304.810,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 122.544,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 101.214.653,00
 • ARA TOPLAM 3.050.947.656,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.051.887.410,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.945.900,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.588.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 357.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.952.146,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.952.146,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 862.201.275,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.924.751,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.697.744.967,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.712.816,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 977.366,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.102.835.066,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.470.904.006,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.020.590.592,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 77.172.103,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 202.706,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 76.969.397,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.210.631,00
 • Diğer Borçlar 12.907.350,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.741.268,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.166.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 334.985.869,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.690.979,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.492.674,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.198.305,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.346.482,00
 • ARA TOPLAM 1.470.904.006,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.836.058.892,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.947.739.911,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 77.531.023,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.801.907.002,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.880.956,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.880.956,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.306.962.898,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.795.872.168,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.795.872.168,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 548.033.582,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.477.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.477.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.477.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 184.384.495,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.485.642.613,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 227.447.093,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.102.835.066,00