FİNANS

sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.020.434.289,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 167.448.789,00
 • Finansal Yatırımlar 370.980.000,00
 • Ticari Alacaklar 451.059.855,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 377.180.690,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.879.165,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.646.650,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.771.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.874.930,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.493.498.214,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 505.231.729,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 47.454.255,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.997,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.499.055,00
 • ARA TOPLAM 3.020.434.289,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.918.764.914,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 139.110.388,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 134.907.594,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.202.794,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.022.896,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.022.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 533.503.236,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.040.237,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.623.822.850,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.631.479,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 724.783,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.000.874,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.939.199.203,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.056.799.777,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 456.301.560,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 304.306.062,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.214.412,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 288.091.650,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.821.314,00
 • Diğer Borçlar 21.150.603,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.476.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.674.217,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 251.733.217,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.090.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.090.963,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.396.058,00
 • ARA TOPLAM 1.056.799.777,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.546.804.763,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.791.438.843,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 25.294.179,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 725.406.837,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.664.904,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.664.904,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.603.604.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.335.594.663,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.335.594.663,00
 • Ödenmiş Sermaye 873.193.432,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.844.112,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.341.364,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.341.364,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.341.364,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 109.007.453,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -113.089.921,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.584.755.270,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.939.199.203,00

Kredi Hesaplama