FİNANS

sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.585.436.457,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.604.407,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 428.939.837,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 368.056.248,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.883.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.793.219,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.771.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.021.499,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.558.030.369,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 469.867.121,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.885.171,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.703,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.191.801,00
 • ARA TOPLAM 2.585.436.457,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.590.671.764,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 165.706.843,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 156.367.482,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.339.361,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.039.420,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.039.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 598.026.423,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.106.410,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.689.422.850,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.062.293,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 692.757,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 353.018,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.176.108.221,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.198.092.767,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.632.962.612,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 282.355.906,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.693.041,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 270.662.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.588.783,00
 • Diğer Borçlar 87.507.585,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.073.610,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.433.975,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 183.884.752,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.721.829,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.721.829,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.071.300,00
 • ARA TOPLAM 2.198.092.767,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.166.142.463,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.562.356.559,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 29.538.463,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 569.234.256,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.013.185,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.013.185,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.364.235.230,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.811.872.991,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.811.872.991,00
 • Ödenmiş Sermaye 873.193.432,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.419.923,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.166.236,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.166.236,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.166.236,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 109.007.453,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -113.089.921,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.098.912.659,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.176.108.221,00