FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

senkron siber guvenlik yazilim - snkrn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 88.040.480,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 171.189,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 51.793.958,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.682.498,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.111.460,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 123.127,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.643.748,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.836.084,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 53.893,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 472.374,00
 • ARA TOPLAM 88.040.480,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.332.369,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 635.146,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.275.946,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 184.508,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 475.260,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 475.260,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.076.634,00
 • Diğer Duran Varlıklar 869.383,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 95.372.849,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.082.616,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 598.000,00
 • - Banka Kredileri 598.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.539.317,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.340.773,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 328.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.012.587,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 625.297,00
 • Diğer Borçlar 208.627,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.721,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 180.906,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.063.655,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.049,00
 • ARA TOPLAM 31.082.616,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.995.397,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.995.222,00
 • Banka Kredileri 1.995.222,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.701.532,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 298.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 298.643,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.078.013,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 54.294.836,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.294.836,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.229,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.229,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.229,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.119.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.944.136,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.508.726,00
 • Diğer Yedekler 1.263.142,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 95.372.849,00

Kredi Hesaplama