FİNANS

senkron siber guvenlik yazilim - snkrn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 92.521.632,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 172.184,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 56.225.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 51.510.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.715.241,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.441.950,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.097.746,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.384,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 487.239,00
 • ARA TOPLAM 92.521.632,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.398.184,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.282.698,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 184.508,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 184.508,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.595,00
 • Diğer Duran Varlıklar 869.383,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 97.919.816,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.690.905,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 960.113,00
 • - Banka Kredileri 960.113,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.618.593,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.330.032,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 351.110,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.978.922,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.326.422,00
 • Diğer Borçlar 9.674.192,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.964.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.709.909,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.091.655,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 42.690.905,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.691.998,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.393.355,00
 • Banka Kredileri 2.393.355,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 298.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 298.643,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.382.903,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 52.536.913,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.536.913,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.229,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.229,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.229,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.382.484,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.037.068,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.657.871,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 97.919.816,00

Kredi Hesaplama