FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sodas sodyum sanayii - sodsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 108.479.676,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.160.343,00
 • Finansal Yatırımlar 15.871.176,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 15.871.176,00
 • Ticari Alacaklar 9.068.705,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.067.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.053.486,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.258.575,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 244.829,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.391,00
 • ARA TOPLAM 108.479.676,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 55.511.618,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.440.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.440.933,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.298.976,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.999.897,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.962.546,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.160.229,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 163.991.294,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.038.463,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 483.288,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.042.930,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 200.392,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.842.538,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.753.229,00
 • Diğer Borçlar 626.652,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 626.652,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.352.979,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.625.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.625.299,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 28.038.463,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.888.055,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 658.860,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.229.195,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.215.801,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.013.394,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.926.518,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 119.064.776,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 119.064.776,00
 • Ödenmiş Sermaye 15.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 152.854.466,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.265.248,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.265.248,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.265.248,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.203.620,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -152.660.267,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.932.205,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 163.991.294,00