FİNANS

soke degirmencilik - soke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.239.318.649,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 585.599.227,00
 • Finansal Yatırımlar 41.865.619,00
 • Ticari Alacaklar 357.211.150,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.734.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 316.476.804,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.154.282,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.154.282,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 156.115.200,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.087.333,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.714.234,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.571.604,00
 • ARA TOPLAM 1.239.318.649,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 596.358.571,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.206,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.206,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 550.215.437,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.451.186,00
 • - Şerefiye 44.014.405,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 436.781,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.835.677.220,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 282.313.599,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.835.871,00
 • - Banka Kredileri 55.030.007,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 134.615,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 185.082.876,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 59.552.688,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.530.188,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.164.145,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.684.039,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.492.084,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.328.709,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.163.375,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.919.969,00
 • ARA TOPLAM 282.313.599,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.077.048,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.127.418,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.243.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.243.907,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.705.723,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 362.390.647,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.473.286.573,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.471.886.561,00
 • Ödenmiş Sermaye 386.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 461.240.174,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 344.633.590,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 344.633.590,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.046.714,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.859.785,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.199.876,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 95.453.136,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.400.012,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.835.677.220,00

Kredi Hesaplama