FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

soke degirmencilik - soke - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.369.520.164,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 436.803.675,00
 • Finansal Yatırımlar 24.296.037,00
 • Ticari Alacaklar 504.673.919,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.195.948,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 468.477.971,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.531.702,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.531.702,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 290.493.663,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.884.046,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.837.122,00
 • ARA TOPLAM 1.369.520.164,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.873.286.787,00
 • Finansal Yatırımlar 195.402.607,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 280.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 280.101,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.362.241.736,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 312.834.609,00
 • - Şerefiye 310.470.229,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.364.380,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 154.582,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.242.806.951,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 704.125.610,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.265.737,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.190.011,00
 • Banka Kredileri 22.955.983,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 633.976.187,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.046.058,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 606.930.129,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.381.412,00
 • Diğer Borçlar 2.424,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.424,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.909.095,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.213.578,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.161.746,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.051.832,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.187.166,00
 • ARA TOPLAM 704.125.610,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.758.217,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.913.782,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.298.139,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.298.139,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 145.546.296,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 868.883.827,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.373.923.124,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.379.078.915,00
 • Ödenmiş Sermaye 386.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 785.723.317,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 686.871.962,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 520.115.577,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 520.115.577,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.115.812,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 75.025.783,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.622.911,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -97.780.635,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.155.791,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.242.806.951,00