sok marketler ticaret - sokm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.764.570.499,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 935.460.416,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 130.776.802,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.959.951,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.816.851,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.337.654,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.675.202.139,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.919.378,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.874.110,00
 • ARA TOPLAM 2.764.570.499,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.133.215.671,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.496.041,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.228.733.191,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 689.490.133,00
 • - Şerefiye 579.092.596,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 110.397.537,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 195.429.006,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.897.786.170,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.188.167.778,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 690.846.368,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.138.905,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.926.387.913,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 301.364.166,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.625.023.747,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 200.514.842,00
 • Diğer Borçlar 3.167.336,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.472.077,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 75.566.905,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.590.269,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.976.636,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 235.073.432,00
 • ARA TOPLAM 5.188.167.778,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.618.425.423,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.558.885.817,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.558.885.817,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.049.812,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.806.593.201,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 91.192.969,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 89.682.167,00
 • Ödenmiş Sermaye 611.928.571,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -567.113.629,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.176.035,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.176.035,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.176.035,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 260.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 129.419.773,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 109.088.038,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.510.802,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.897.786.170,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.