servet gmyo - srvgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 188.176.727,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.204.861,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 67.266.455,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.810.546,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.455.909,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 463.751,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 463.751,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 106.837.754,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 65.661.561,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.403.906,00
 • ARA TOPLAM 188.176.727,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 578.304.490,00
 • Finansal Yatırımlar 7.443.604,00
 • Ticari Alacaklar 9.101.273,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.101.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 94.993.403,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 410.234.702,00
 • Maddi Duran Varlıklar 55.160.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.953,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.953,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.682,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 766.481.217,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 210.033.539,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.827.275,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 406.317,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.826.044,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.800.373,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.025.671,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.184,00
 • Diğer Borçlar 5.502.856,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.129.856,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 373.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 136.265.493,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 234.594,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.984,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 91.610,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 294.093,00
 • ARA TOPLAM 210.033.539,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 193.089.259,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.954.809,00
 • Banka Kredileri 8.863.287,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 872.684,00
 • Ticari Borçlar 58.008.800,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.008.800,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.060.705,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 75.786.757,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 278.188,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 278.188,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 403.122.798,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 363.358.419,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 363.358.419,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.929,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 341.226.790,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -37.321.822,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 766.481.217,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.