FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tab gida - tabgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.733.020.110,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.945.073.357,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 649.884.804,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 264.961.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 384.923.544,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.856.191,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.856.191,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 282.072.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 834.386.604,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.746.792,00
 • ARA TOPLAM 5.733.020.110,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.406.291.390,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.818.154,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.818.154,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.226.561.840,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 584.540.349,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.832.789,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.832.789,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.990.709,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.139.311.500,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.128.325.597,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 750.849.895,00
 • - Banka Kredileri 56.703.612,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.077.552,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.497.471.959,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.060.911.243,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 436.560.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 319.552.692,00
 • Diğer Borçlar 811.557,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 811.557,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 149.360.707,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 126.621.796,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 101.503.888,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.117.908,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75.226.028,00
 • ARA TOPLAM 3.128.325.597,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.331.088.700,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.342.758.775,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.342.758.775,00
 • Ticari Borçlar 140.212.758,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 140.212.758,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 565.040.598,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.459.414.297,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.679.897.203,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.679.897.203,00
 • Ödenmiş Sermaye 261.292.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.737.891.874,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.680.151.353,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 504.711.232,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 504.711.232,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.714.140,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.306.878,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 12.306.878,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.025.755.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.457.788.629,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.139.311.500,00