FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tat gida - tatgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.925.393.494,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 92.690.398,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.339.303.013,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.080.225.329,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 259.077.684,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.089.613,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.089.613,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.076.844.314,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.698.987,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.295.362,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 347.471.807,00
 • ARA TOPLAM 4.925.393.494,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.682.177.481,00
 • Finansal Yatırımlar 33.021.930,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 68.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.414.063.216,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.317.688,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 157.327,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.607.570.975,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.214.504.012,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.422.889.205,00
 • - Banka Kredileri 1.399.950.572,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 724.831.517,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 884.948.760,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.843.151,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 785.105.609,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.340.043,00
 • Diğer Borçlar 77.954.796,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.077.751,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.877.045,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.490.429,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.049.262,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.807.622,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.241.640,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.214.504.012,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.036.104.050,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 940.416.822,00
 • Banka Kredileri 865.009.009,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 65.952.462,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 64.093.974,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.093.974,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.593.254,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.250.608.062,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.356.962.913,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.356.962.913,00
 • Ödenmiş Sermaye 136.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.214.468.866,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.417.651,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.359.022,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -49.359.022,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.359.022,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -250.937.949,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -164.217.728,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -86.720.221,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 650.732.064,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -390.114.400,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -86.244.297,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.607.570.975,00

Kredi Hesaplama