FİNANS

tat gida - tatgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.914.978.036,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 287.657.658,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 843.981.378,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 715.269.310,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 128.712.068,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.426.048,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.426.048,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.392.033.134,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 76.798.187,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.982.603,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 311.099.028,00
 • ARA TOPLAM 3.914.978.036,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 522.452.200,00
 • Finansal Yatırımlar 9.017.263,00
 • Ticari Alacaklar 68.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.085,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 415.119.255,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.873.924,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.231.597,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.437.430.236,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.107.151.445,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.921.776.659,00
 • - Banka Kredileri 1.913.025.463,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 408.907.507,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 636.790.381,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.141.555,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 539.648.826,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.159.639,00
 • Diğer Borçlar 44.216.868,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.915.166,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.301.702,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 53.998.834,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.301.557,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.172.433,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.129.124,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.107.151.445,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 226.122.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 179.094.818,00
 • Banka Kredileri 149.781.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.846.038,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.333.274.087,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.104.156.149,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.104.156.149,00
 • Ödenmiş Sermaye 136.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.601.088,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.107.809,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.189.177,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.189.177,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.189.177,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.929.927,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.910.800,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 6.840.727,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 118.758.083,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 541.685.950,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 295.262.469,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.437.430.236,00

Kredi Hesaplama