FİNANS

tat gida - tatgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.788.342.393,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 300.920.979,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 597.238.166,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 511.956.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.281.418,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.464.566,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.464.566,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 596.490.888,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 140.307.705,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.920.089,00
 • ARA TOPLAM 1.788.342.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 369.064.836,00
 • Finansal Yatırımlar 5.372.949,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 68.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 296.869.502,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.933.200,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.255.774,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.157.407.229,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.048.423,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 201.824.661,00
 • - Banka Kredileri 195.150.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 301.353.117,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 504.915.761,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.577.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 451.338.686,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.948.381,00
 • Diğer Borçlar 16.358.544,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.023.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.335.288,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.209.320,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.070.111,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.368.528,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.747.433,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.621.095,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.067.048.423,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.114.962,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.395.333,00
 • Banka Kredileri 40.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.956.760,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.719.629,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.719.629,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.153.163.385,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.004.243.844,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.004.243.844,00
 • Ödenmiş Sermaye 136.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.601.088,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.107.809,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.989.423,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.989.423,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.989.423,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.409.399,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.409.399,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 118.758.084,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 541.684.949,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 178.671.938,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.157.407.229,00

Kredi Hesaplama