tav havalimanlari - tavhl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.184.890.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.677.990.000,00
 • Finansal Yatırımlar 772.493.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 316.088.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.016.880.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 112.659.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 904.221.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.010.966.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 145.109.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.865.857.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 66.991.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 405.598.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.610.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 162.362.000,00
 • ARA TOPLAM 11.184.890.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.450.005.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 330.647.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 330.647.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 728.642.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.351.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 707.291.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.144.192.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.744.810.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.589.689.000,00
 • - Şerefiye 1.255.169.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.417.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.617.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 162.599.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 120.299.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 33.634.895.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.088.211.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.550.944.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.145.923.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 534.843.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.823.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 529.020.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 94.676.000,00
 • Diğer Borçlar 1.494.426.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.494.371.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 95.626.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 121.578.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.939.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.939.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.256.000,00
 • ARA TOPLAM 9.088.211.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.294.963.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.026.701.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.396.692.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 356.708.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 146.543.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 134.156.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 134.156.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 234.163.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.383.174.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.251.721.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.135.127.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 363.281.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 76.811.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 330.200.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.500.792.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -137.859.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -137.859.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.638.651.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -498.360.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -315.339.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -95.061.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -87.960.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 440.202.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.469.685.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.515.678.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 116.594.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 33.634.895.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.