FİNANS

turkcell - tcell - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.526.213.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.972.313.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.502.864.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.136.690.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 194.561.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.942.129.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.396.402.000,00
 • Diğer Alacaklar 518.240.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 518.240.000,00
 • Türev Araçlar 2.457.877.000,00
 • Stoklar 378.920.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 502.193.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.606.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 270.757.000,00
 • ARA TOPLAM 38.526.213.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 46.018.937.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.195.553.000,00
 • Ticari Alacaklar 287.569.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 287.569.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 267.648.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 267.648.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 993.313.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.518.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.394.577.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.644.334.000,00
 • - Şerefiye 48.421.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.315.132.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.718.694.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.001.376.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 22.546.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 84.545.150.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.174.774.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.171.758.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.052.514.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.552.839.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 59.399.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.493.440.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 175.032.000,00
 • Diğer Borçlar 2.906.534.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 540.633.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.365.901.000,00
 • Türev Araçlar 48.943.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 131.675.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 156.485.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 388.950.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 362.061.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.889.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 934.000,00
 • ARA TOPLAM 22.174.774.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.536.314.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.010.363.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 348.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.655.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.477.360.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 751.170.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 726.190.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.090.560.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.711.088.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.834.062.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.834.029.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 269.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -225.996.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -225.996.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -225.996.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.306.610.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.494.132.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.902.756.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -220.708.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.798.204.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.790.427.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.661.108.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 84.545.150.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 1.338.351.000,00

Kredi Hesaplama