FİNANS

turkcell - tcell - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 46.806.650.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.960.674.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.783.562.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.741.511.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.449.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.665.062.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 3.276.788.000,00
 • Diğer Alacaklar 145.589.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.589.000,00
 • Türev Araçlar 2.032.416.000,00
 • Stoklar 277.670.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 478.781.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 446.892.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 611.232.000,00
 • ARA TOPLAM 46.806.650.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 54.458.155.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.109.457.000,00
 • Ticari Alacaklar 298.759.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 298.759.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 375.694.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 375.694.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.122.943.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.599.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.904.044.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.742.007.000,00
 • - Şerefiye 48.421.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.030.638.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.423.822.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.991.224.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 64.116.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 101.264.805.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.258.764.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.758.843.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.962.404.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.821.670.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 240.385.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.581.285.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 354.375.000,00
 • Diğer Borçlar 2.392.209.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 925.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.391.284.000,00
 • Türev Araçlar 150.923.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 113.402.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 243.485.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 753.933.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 722.063.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.870.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.474.000,00
 • ARA TOPLAM 29.258.764.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.110.990.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.133.103.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 35.258.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.320.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.095.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.758.758.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.790.031.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 968.727.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 249.835.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 70.369.754.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 30.895.051.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.891.061.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 269.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -985.578.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -985.578.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -985.578.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.882.081.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.876.409.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.383.736.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -82.503.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.948.937.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.674.720.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.053.193.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.990.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 101.264.805.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 1.888.942.000,00

Kredi Hesaplama