FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turkcell - tcell - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 102.546.228.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 49.978.716.000,00
 • Finansal Yatırımlar 8.869.828.000,00
 • Ticari Alacaklar 11.097.018.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 171.373.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.925.645.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 5.842.112.000,00
 • Diğer Alacaklar 257.366.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 257.366.000,00
 • Türev Araçlar 2.044.765.000,00
 • Stoklar 540.507.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.170.943.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 393.101.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.269.574.000,00
 • ARA TOPLAM 85.440.458.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 17.105.770.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 144.537.097.000,00
 • Finansal Yatırımlar 647.513.000,00
 • Ticari Alacaklar 325.862.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 325.862.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 599.114.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 599.114.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.869.618.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 142.365.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 66.650.246.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.511.397.000,00
 • - Şerefiye 407.929.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.279.118.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.751.085.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.128.749.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 80.225.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 247.083.325.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.727.718.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.439.197.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.698.364.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.173.887.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 552.437.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.621.450.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 764.577.000,00
 • Diğer Borçlar 4.469.898.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.469.886.000,00
 • Türev Araçlar 354.370.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 248.003.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 213.374.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.975.543.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.525.613.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 449.930.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.750.310.000,00
 • ARA TOPLAM 51.400.042.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 6.327.676.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.120.742.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.946.648.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.149.037.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.110.700.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 86.412.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.431.760.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.052.325.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.379.435.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.286.164.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.848.460.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 122.234.865.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 122.247.819.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.134.546.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.683.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.047.211.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.047.211.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -2.047.211.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.145.953.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -10.333.297.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.310.229.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -90.013.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.720.932.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 74.565.137.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.553.996.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -12.954.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 247.083.325.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 3.191.739.000,00

Kredi Hesaplama