FİNANS

trend gmyo - tdgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 115.704.012,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.735.168,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 58.107,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.672,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.435,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 177.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 177.542,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.220.464,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.028.708,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.831.755,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.631,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.412.392,00
 • ARA TOPLAM 115.704.012,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 696.438,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 682.554,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.884,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.884,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 116.400.450,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.580.893,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.913.569,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.691.648,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.751.357,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.670.953,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.404,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.805,00
 • Diğer Borçlar 787.633,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 751.873,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.267.603,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 125.278,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.178,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 102.100,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 32.580.893,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 632.134,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 402.062,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 230.072,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 230.072,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.213.027,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 83.187.423,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.187.423,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.275,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.275,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.275,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.020.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 41.423.622,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.767.734,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 116.400.450,00

Kredi Hesaplama