FİNANS

trend gmyo - tdgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 113.061.751,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 42.002.772,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.066,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.066,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 161.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 63.614.614,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.081.308,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.750.124,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.469,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.148.025,00
 • ARA TOPLAM 113.061.751,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 781.188,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 738.229,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.857,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.857,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 113.842.939,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.672.541,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.685.139,00
 • - Banka Kredileri 4.685.139,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.549.725,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.813.403,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.124.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 688.561,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.941,00
 • Diğer Borçlar 199.508,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 163.748,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.277.194,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 120.631,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.531,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 102.100,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 30.672.541,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 627.078,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 452.364,00
 • Banka Kredileri 452.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 174.714,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 174.714,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.299.619,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 82.543.320,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 82.543.320,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.275,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.275,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.275,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.020.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 41.423.622,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.123.631,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 113.842.939,00

Kredi Hesaplama