FİNANS

trend gmyo - tdgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 72.537.562,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 146.159,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 20.786,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.785,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.001,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.541,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.541,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 64.438.569,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.482.250,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.301.414,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.014,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.355.243,00
 • ARA TOPLAM 72.537.562,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 477.326,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 157.452,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.916,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.916,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 73.014.888,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.149.948,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.821,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.480.122,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.536.830,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.260.502,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 276.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 160.386,00
 • Diğer Borçlar 8.576.853,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.553.349,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.504,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.270.906,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 121.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.930,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 102.100,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 19.149.948,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.990.988,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.890.591,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 100.397,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.397,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.140.936,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 48.873.952,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 48.873.952,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.370,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.370,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.370,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.707.656,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.820.334,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 73.014.888,00

Kredi Hesaplama