tek-art turizm - tektu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 98.626.732,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.651.968,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.067.754,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.067.754,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 74.817.124,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 74.749.978,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.146,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.134.413,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.927.277,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.405,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.016.791,00
 • ARA TOPLAM 98.626.732,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.163.970.564,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.822,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.822,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 311.804.857,00
 • Maddi Duran Varlıklar 851.999.696,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.630,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.630,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.262.597.296,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.334.744,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.263.874,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 52.842.270,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.598.269,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.598.269,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.110.793,00
 • Diğer Borçlar 2.709.513,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.709.513,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 26.175.736,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.634.289,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 137.332,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.496.957,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 171.334.744,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 271.603.783,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 153.923.156,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.981.452,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.336.525,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.336.525,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.362.650,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 442.938.527,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 819.658.769,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 819.658.769,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.535.995,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 668.934.185,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.473.760,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -80.792.202,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.262.597.296,00

TEK-ART TURIZM Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.