FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tera yatirim menkul degerler - tera - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.468.869.985,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.114.769.150,00
 • Finansal Yatırımlar 191.587.376,00
 • Ticari Alacaklar 914.873.842,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.876.614,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 904.997.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 166.909.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.330.307,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.579.291,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.161.864,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.117.721,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.450.434,00
 • ARA TOPLAM 2.468.869.985,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 95.379.357,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 70,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.177.535,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.177.535,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 61.112.802,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.371.236,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.371.236,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.946.575,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.564.249.342,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.956.385.931,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 912.903.136,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.434.127,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 937.333.083,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 124.866.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 812.466.573,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 623.112,00
 • Diğer Borçlar 25.083.329,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.083.329,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.521,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.795.964,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.825.544,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.825.544,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 374.115,00
 • ARA TOPLAM 1.956.385.931,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.880.234,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.786.028,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.094.206,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.094.206,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.960.266.165,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 603.983.177,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 603.983.177,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 222.443.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -802.281,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.921.459,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.696.486,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 261.224.073,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.564.249.342,00